top of page
  • Obrázek autoraLynxLand Bengals

Co znamená „Charcoal Bengal“?

Aktualizováno: 10. 3. 2020

Charcoal kočka na první pohled zaujme tmavší srstí převážně na hřbetu a hlavně tmavou „ZORO maskou“ od nosu přes oči. #Charcoal se může objevit s každou barvou kočky bengálské a dodává ji zajímavý divoký vzhled. Můžeme tedy mít černě tečkovanou Charcoal kočku, modrý, sněžný, stříbrný Charcoal…


Kočka begáslká - charcoal mink
Kočka begáslká - charcoal mink

Recesivní gen, který má za následek výskyt tohoto zbarvení, není žádnou novinkou v chovu bengálských koček – jen se o něm dlouhá léta nevědělo. Označujeme ho za #Apb nebo A1 a pochází přímo z divoké kočky bengálské (Asijské leopardí kočky – ALC). V angličtině ho proto popisují jako ALC aguti gene. Charcoal gen redukuje vliv rufucismu (červené tóny) v srsti. U #ALC kočky ho na zbarvení nepozorujeme: aby se ztmavení srsti u kočky projevilo a byla Charcoal, musíme tento gen spojit s dalším recesivním genem pro melanistické zbarvení, označovaným malým „a“. Pokud tedy spojíme gen pro Charcoal a melanistický gen Apb/a, máme Charcoal kočku. Při spojení dvou genu Apb/Apb je kočka dvojitý nositel pro Charcoal. Často je taková kočka tmavšího zbarvení připomínající Charcoal kočku. Někdy dokonce k nerozeznání, takže to poznáme pouze genetickým testem. Každá Charcoal linie může mít jiný důraz na zbarvení.


Někteří Charcoal jsou výrazně tmavé, jiné mají pouze tmavší nos. V USA jsou chovatelé rozděleni na dvě skupiny. Jedni si myslí, že označení Charcoal má mít kočka pouze v případě, pokud má výraznou masku a tmavý pruh na hřbetu. Druzí tvrdí, že záleží na genetice – pokud je kočka #Apb/a – je Charcoal. K tomuto tvrzení se přikláním i já. Pokud kočku necháme geneticky otestovat, výsledky dostaneme v následující tabulce.

Kočka bengálská genetický test – ALC agouti
Tabulka výsledku genetického testu pro charcoal

A/A – znamená, že kočka nese dva #Aguti geny a má normální zbarvení domestikované kočky. Nemůže mít Charcoal potomky.

A/a – v druhém řádku máme nositele pro melanistický gen, který téměř neovlivňuje normální zbarvení. U některých koček způsobuje mírně tmavší srst nebo větší kontrast. Při vhodném párování může mít Charcoal potomky.

a/a – v třetím řádku máme melanistickou kočku, která je při hnědém zbarvení černá. Při sněžném hnědá – solid. Při stříbrném tmavě šedá až černá – smoke. Kresba je na slunci stále vidět, ale kočka je jakoby pokryta tmavým závojem jeho primární barvy. Může mít Charcoal potomky.

Apb/Apb – ve čtvrtém řádku je „double Charcoal“, dvojí nositel pro Charcoal. Tato kočka je často zbarvená jako Charcoal. Někdy nemá tak výrazně tmavou masku, ale vzhledem k tomu, že každá Charcoal linie má jinou intenzitu zbarvení, je třeba disponovat testem, abychom poznali double Charcoal od Charcoal kočky. Může mít Charcoal potomky.

Apb/A – V pátém řádku je kočka, která má běžné zbarvení domestikované kočky, ale je nositelkou Charcoal genu. Může mít Charcoal potomky

Apb/a – V posledním řádku je Charcoal kočka, která může mít i Charcoal potomky.


Při párování si můžeme pomocí tabulky Mendelova zákonů dědičnosti zjistit, jaká koťata můžeme očekávat.

Například při párování nositele pro melanistic A/a a nositele pro charcoal A/Apb bychom měli mít 25% koťat homozygotních Agouti ( normálně zbarvená kočka bez nositelství pro melanistic či charcoal) , 25% nosičů pro melanistic, 25%nosičů pro charcoal a 25% charcoal koťat.


Tabulka dědičnosti pro charcoal a melanistic
Tabulka dědičnosti pro charcoal, melanistic a agouti zbarvení kočky bengálské

Na následujícím obrázku je vidět stříbrný charcoal Lynxland Avaneesh. Kotě pochází ze spojení Silverstorm Teddy Bear, který je testován jako nositel pro charcoal agouti gen Apb, a Dakapo Graffiti, jež je nositelkou pro melanistic non–agouti gen A/a. Jak je zřejmé z tabulky, tito rodiče mohou zplodit charcoal koťata, nositele pro melanistic a charcoal a běžné agouti A/A. Každou z variant s 25% šancí.


Silver charcoal bengal cat kitten
Silver charcoal bengal cat
Silver bengal cats - parents of charcoal silver kittens
Silver bengal cats - parents of charcoal silver

silver charcoal - kočka bengáslká
Crestwood Midnight Mirage of Silverstorm – silver charcoal

Vývoj zbarvení kotěte sněžné charcoal bengálské kočky


Na fotografii níže lze vidět postupné prokreslování masky charcoal koťat všech sněžných rázů charcoal lynx, mink a sepia z mého vrhu, v kterém se narodila LynxLand Zorana .

snow charcoal lynx mink sepia kittens
Vývoj kresby snow charcoal koťat
787 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page